Sønderborg Gymnastik og Spring (SGS) er opstået gennem et samarbejde mellem de 3 gymnastikforeninger Dybbøl Idræts og Ungdomsforening (DIU), Vidar Gymnastik og kampidræt (Vidar) samt Ulkebøl Gymnastik (UG). Samarbejdet begyndte i 2011 med et fondstilskud fra Fabrikant Mads Clausens Fond med det formål at få etableret et springcenter i Sønderborg by.

Samarbejdet fortsatte i 2012, hvor man med hjælp fra Sønderborg Kommune fik realiseret drømmen om springcenteret, der officielt blev åbnet i Humlehøj Hal 2 i november 2012. Sidenhen har gymnastikforeningerne hver sæson gjort det muligt for gymnaster i byen at gå på fælles gymnastik­ og springhold.

SGS sørger for den daglige drift og vedligeholdelse samt den videre udvikling af springcenteret.

Formålet med de 3 foreningers samarbejde omkring springcenteret er fortsat at udvide rammerne for gymnastikken i Sønderborg. Brugerne har en fordel i, at man laver holdfællesskaber, der samler gymnasterne og skaber et godt miljø for spring­ og opvisningsgymnastikken i byen.

Tilmelding og administration af fælleshold skal ske gennem de 3 gymnastikforeningers hjemmesider:

Front Page


http://www.diu.dk/
http://www.vidargymnastik.dk/

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i SGS