Hvad forventer vi af dig som instruktør?

 • At du møder til træningen og er velforberedt.
 • At du kommer til de fastsatte møder/fællesarrangementer eller melder afbud.
 • At du deltager i evalueringer med din kontaktperson.
 • At du deltager i kurser og vejledning for at dygtiggøre dig.
 • At du efterlader lokalet i ordentlig stand (sætter redskaber på plads).
 • At du overholder tiden (fx. ved start kl. 16 slutter timen 16.55).
 • At du venter med at gå til alle børn er afhentet (børnehold).
 • At du i tilfælde af sygdom eller lignende finder en afløser.
 • At du motiverer og aktiverer hjælpeinstruktører/”føl”.
 • At du tager fat i din kontaktperson hvis der opstår udfordringer med hjælpeinstruktører/”føl” og deltagere på holdet.
 • At mobiltelefonen kun bliver anvendt til musik eller nødvendige beskeder under træningen.

 

Hvad forventer vi af dig som hjælpeinstruktør/”føl”?

 • At du møder til træningen og deltager aktivt
 • At du som udgangspunkt kan få dit holdønske opfyldt, men vi forbeholder os ret til flytte dig til et andet hold, hvis der er mere brug for dig dér.
 • At du støtter og hjælper instruktøren – fx. ved at forberede og udføre opvarmning eller ved at opstille redskabsbane.
 • At du melder afbud i god tid, hvis du er forhindret i at møde til træning (evt. finder en afløser).
 • At du kommer til fastsatte møder/fællesarrangementer eller melder afbud.
 • At du deltager i kurser for at dygtiggøre dig.
 • At mobiltelefonen bliver liggende i tasken under træningen.