Førstehjælpens 4 hovedpunkter er:

 1. Skab sikkerhed
 2. Vurdér personen
 3. Tilkald hjælp
 4. Giv førstehjælp

Forstuvning / forstrækninger

De fleste uheld kan afhjælpes med en ispose, våd klud eller en forbinding.

Epilepsi

(voldsomme kramper, hvor man ikke kan få kontakt med personen)

 • Vær rolig, anfaldet gør ikke ondt og går ofte over af sig selv i løbet af 2-3 min.
 • Beskyt hovedet mod stød og slag, læg fx en trøje eller lign. under hovedet.
 • Fjern genstande personen kan slå sig på.
 • Hold ikke personen fast, det stopper ikke anfaldet.
 • Stik ikke noget i munden på personen – det ødelægger tænderne.
 • Når kramperne er ophørt, sørg for frie luftveje ved at lægge personen om på siden.
 • Bliv ved personen, til bevidstheden er vendt tilbage og vedkommende kan klare sig selv.

Tilkald 112, hvis:

 • Kramperne varer i mere end 5 minutter.
 • Anfaldet gentager sig,
 • Personen er kommet til skade.

Hjertestop

Ring først 112

 • Hvis personen er bevidstløs og ikke har normal vejrtrækning, skal du begynde på hjertelungeredning.
 • Giv hjertemassage. Placer hælen af din ene hånd på den anden og flet fingre. Trykstedet er midt på brystbenet.
 • Brystbenet skal trykkes rytmisk ned mod rygraden, mens du har strakte albuer. Dette får blodet til at løbe ud af hjertet og rundt i kroppen. Trykkene gentages 30 gange.
 • Den tilskadekomne skal ligge fladt på ryggen, mens der gives hjertemassage.
 • Efter 30 tryk skal der gives to indblæsninger i munden.
 • Skab frie luftveje ved at holde den tilskadekomnes hoved tilbage og hagen løftet.
 • Tag en indånding og blæs i den tilskadekomnes mund i et sekund.
 • Fortsæt med 30 tryk i brystbenet og to indblæsninger i munden, indtil den tilskadekomne trækker vejret, eller indtil den professionelle hjælp kommer.

—————————————————————

Kontakt derefter én i bestyrelsen, som vil møde op og hjælpe jer med det videre forløb
Ved større ulykker kan der ydes akut krisehjælp via psykologer – Ring 7022 7610 – vi har en forsikring via DGI og DIF
Saml de personer, der har overværet optrinnet og tal sammen indtil psykologerne kommer.

Der findes forskellige apps – blandt andet Trygfondens ’Hjertestarter’ (http://www.hjertestarter.dk/) , som anviser, hvor den nærmeste hjertestarter findes og ’112’ (http://www.112app.dk/), som ringer 112 og samtidig sender en gps angivelse til alarmcentralen.