Tilmelding

Alle gymnaster skal tilmelde sig holdet via hjemmesiden. Tilmelding er åben i god tid inden sæsonstart.

Prøvetræning

De første 2 x træning betragtes som prøve, hvorefter gymnasterne skal tilmelde sig via holdet på vores hjemmeside.

 Kontrol med tilmelding

For at holde styr på om alle har tilmeldt sig, bedes du som instruktør foretage afkrydsning af gymnasterne til hver træning.

Hvis du har gymnaster på holdet, som ikke fremgår af den deltagerliste, du kan udskrive fra Conventus, skal du meddele dette til kassereren.

Tilmelding efter nytår

Vi har åbnet op for tilmelding efter d. 1/1 – hvorefter der er halv pris.

Ekstra træning

Ved ønske om ekstra træning, hvor der vil være ekstra udgifter til f.eks. leje af hal, skal der tages kontakt til holdets kontaktperson for at få accept til ekstra træning.

Ønsker du som instruktør / hjælper at deltage på fælleshold eller Ulkebøl gymnastik’s egne hold?

Som instruktør / hjælper hos Ulkebøl Gymnastik kan du deltage på et fælleshold i SGS samarbejdet for max 200 kr.

Du sender en mail til kassereren med navn, adresse, mobil nr, mailadresse og fødselsdato samt hvilket hold, du er instruktør/hjælpetræner på og hvilket hold, du kunne tænke dig at gå på.

Når kasseren har fået mailen fra dig sender han dig et konto nummer hvor de 100 kr skal sættes ind på.  Når de 200 kr. er overført bliver du sat på fællesholdet af kasseren.

Bliver fællesholdet administreret via Dybbøl IU eller Vidar koster det også 200 kr., men da skal du kontakte den pågældende forening som administrerer holdet.
Hvis du ønsker at gå på et af Ulkebøl Gymnastik’s egne hold (ikke fælleshold) koster det 0 kroner som instruktør/hjælper i foreningen. Du kontakter kasseren, for at blive sat på holdet.