Bestyrelsens arbejdsopgaver:

Opgaver Sæsonen 2019/ 2020 Ansvarlig
Sæson planlægning/instruktører og hjælpere, renskrive sæsonprogram Helle, Lone K. og Conni
Sponsorgaver til julearrangement Hele bestyrelsen
Pr materiale Conni
T-shirt (indhente tilbud og lave koncept) Matilde
Dragter (opvisning) Matilde
Kurser og vejledning Helle
Nøgler Randi
Instruktør tasker, dragter til nye instruktør og hjælper Lone A.
Redskaber (store/små) René (Lone K.)
Referater Conni
Bestyrelses- og instruktørmøder Bettina og Lone K.
Børneattester Bettina
Info mails til instruktører og gymnaster Bettina og Conni
Regnskab Natascha
Tilmelding til Forårsopvisning i Humlehøj – Sønderborg Egnen via DGI samt drenge og piger i natten. Holdene melder sig selv til
Kontakt udadtil – SGS, DGI, Vidar m.m. Lone K.
Ansøge fonde Helle og Natascha
Lokaler Helle
Fotograf
IT / Systemer
Ajourføring af adresselister på www.dgi.dk for bestyrelse og instruktører Helle og Bettina
Conventus – ajourføring af adresser & instruktørlisten Conni og Bettina
Coventus – ajourføring af gymnaster på hold samt betalinger Bettina og Natascha
Vedligeholdelse af hjemmesiden (billeder) Conni
Arrangementer
Danseaften Bente, Lone K. Og Conni
Forårsopvisning i Ulkebøl Hallen Helle og Matilde
Idrætsmærketræning Birgit
Juletræsfest Hele bestyrelsen
Opstartsarrangement m/ instruktørpleje Lone A.
UngOpvisning i Ulkebøl Hallen Conni og Randi
Sommersjov Natascha, Helle og Brian