Ulkebøl Gymnastik er en forening på ca. 700 medlemmer. Foreningen er drevet af frivillige, så derfor kan vi altid bruge dig, hvis du har lyst til at hjælpe. Du behøver ikke nødvendigvis at have trænet gymnastik før, bare du har lysten til at hjælpe, sørger vi for, at du bliver oplært på den rigtige måde via kurser og intern uddannelse. Du er også mere end velkommen til at bidrage omkring bestyrelsesarbejdet eller som hjælper til foreningens arrangementer.

Instruktør/hjælpetræner

Ulkebøl Gymnastik er en gymnastikforening med ca. 20 hold i alle aldersgrupper. Hver sæson har vi ca. 60 aktive hjælpere og instruktører, som hver især yder en kæmpe indsats på et eller flere hold. Vi har et godt mix af helt unge hjælpere, erfarne hjælpere samt  erfarne instruktører, som har været instruktører hos i mange år.

Ved enhver sæsons afslutning er der instruktører og hjælpere, der, af forskellige årsager, ikke ønsker at ”tage en tørn” til i den kommende sæson. Bl.a. derfor er der altid brug for nye kræfter.

Har du lyst til at blive en del af Ulkebøl Gymnastik, så send en mail til os hvor du kort beskriver hvem du er, og hvilket hold du kunne tænke dig at være instruktør/hjælper på. Du får selvfølgelig tilbud om relevante kurser, så du kan være klædt på til rollen som instruktør/hjælper.

Måske har du en idé til at starte et helt nyt hold op. Kontakt bestyrelsen, vi hører gerne fra dig.

Bestyrelsesarbejde

Ulkebøl Gymnastik bliver drevet af en bestyrelse på 7 personer.

I den seneste sæson har vi haft ca. 700 medlemmer. Vi forsøger at fordele bestyrelsesarbejdet i mellem os, så vi alle bidrager i samlet flok.
Har du lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet hører vi meget gerne fra dig. Send os en mail via nedenstående link og fortæl lidt om dig selv.
Som bestyrelsesmedlem kan du fx. være med til at løse opgaver inden for følgende områder:
  • Være kontaktperson for nogle af holdene
  • Være med i sæsonplanlægningen
  • Have kontakt til kommunen vedr. lokaler
  • Planlægge opvisninger, springdagen mm.
  • Rekruttere instruktører og hjælpere
  • Være ansvarlig for redskaber (indkøb, vedligehold mm.)

Er du interesseret i bestyrelsesarbejdet er du altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen for at høre mere.

Ad hoc opgaver

Ulkebøl Gymnastik har altid brug for ekstra hjælp, idéer og friske kræfter. I løbet af sæsonen afvikler vi fx. bedsteforældredag, 2 opvisninger, juletræsfest mm.

Alle bidrag er velkomne, hvad enten du har lyst til at bidrage ved en lille afgrænset opgave eller større opgaver hen over året.

Hvad vil du få ud af det: Du får nogle gode oplevelser, smil, grin, glade børn og voksne og er med til at støtte det frivillige foreningsarbejde i Ulkebøl Gymnastik.

Send os en mail, og fortæl lidt om hvad du har lyst til at bidrage med.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Skat og godtgørelser

Vejledning om skat og godtgørelesr