Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Ulkebøl Gymnastik

Torsdag d. 13. oktober 2022

Kl. 19:00

i Cafeteriet i Hallen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
  3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af:
    1. Bestyrelsesmedlemmer
    2. Revisorer
  6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Lone K. Møbjerg i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til formand.ug@gmail.com

Vi håber, at mange vil møde frem og gøre deres stemme gældende. Hvis der også om 5 år skal være en aktiv gymnastikforening i Ulkebøl, så har vi behov for at flere bakker op og hjælper gymnastikforeningen. Man behøver ikke nødvendigvis at vide noget om gymnastik for at være en del af bestyrelsen eller for at være en af vores ressourcepersoner, som kan hjælpe ved forskellige aktivitet.

Vel mødt til generalforsamlingen

Bestyrelsen

Download PDF Udgave her