17.00 – Indmarch ‐ velkomst

17.15 – Rytmisk Unge Gymnaster 6‐9 kl. (Dybbøl)

17.35 – DGI Sønderjylland Sønderborg Egnes MiniMix

18.10 – Springpiger fra 5. kl. (Dybbøl)

18.35 – Springdrenge fra 5. kl. (Dybbøl)

19.00 – Rytmepiger 5.‐9. kl (Varnæs Bovrup)

19.20 – DGI Sønderjyllands Junior Ynglinge Syd

19.55 – Sundeved Efterskole

20.35 – DGI Sønderjyllands Aspiranthold Junior

21.15 – Udmarch ‐ afslutning