Bestyrelsen – ansvarsområder

Bestyrelsens arbejdsopgaver:

Opgaver Sæsonen 2016 / 2017 Ansvarlig
Ansøgning fonde
Bestyrelses- og instruktørmøder (mødeindkaldelser, lokaler, kaffe, m.m.)
Børneattester
Dragter Lone A
Fotograf Jørgen Terp
Info mails til instruktører og gymnaster
Instruktørtasker, dragter til nye instruktører & hjælpere Lone A
Kontakt udadtil (SGS, DGI, Vidar etc.) Lone K
Kurser & Vejledning Helle
Lokaler (søgning af lokaler, forhandling om tildelte tider, kontakt til skole/hal ) Helle
Nøgler Dorthe
PR materiale
Redskabs reparation Helle / Brian
Referater
Regnskab Natascha
Sponsorgaver til julearrangement
Sæsonplanlægning/instruktører og hjælpere/renskriv. sæsonprogram Helle & Lone K
Tilmelding til forårsopvisning i Humlehøj – Sønderborg Egnen via DGI Helle
T-shirts (indhente tilbud og lave koncept) Helle
IT / Systemer
Ajourføring af adresselister på www.dgi.dk for bestyrelse og instruktører Helle
Conventus – ajourføring af adresser & instruktørlisten
Coventus – ajourføring af gymnaster på hold samt betalinger
Tilmelding til ”Drenge og piger i natten” instruktører melder selv til
Vedligeholdelse af hjemmesiden (billeder)
Arrangementer
Danseaften
Forårsopvisning i Ulkebøl Hallen Helle & Lone K
Idrætsmærketræning
Juletræsfest d. søndag d. 10. december Lone K
Minisport Lone A
Opstartsarrangement m/ instruktørpleje Lone A
Storelegedag Lone K Petersen
UngOpvisning i Ulkebøl Hallen