Bestyrelsen – ansvarsområder

Bestyrelsens arbejdsopgaver:

Opgaver Sæsonen 2018 / 2019 Ansvarlig
Ansøgning fonde
Bestyrelses- og instruktørmøder (mødeindkaldelser, lokaler, kaffe, m.m.)
Børneattester
Dragter
Fotograf
Info mails til instruktører og gymnaster
Instruktørtasker, dragter til nye instruktører & hjælpere
Kontakt udadtil (SGS, DGI, Vidar etc.)
Kurser & Vejledning
Lokaler (søgning af lokaler, forhandling om tildelte tider, kontakt til skole/hal )
Nøgler
PR materiale
Redskabs (store/små), herunder samarbejde med Ulkebøl Skole
Referater
Regnskab
Sponsorgaver til julearrangement
Sæsonplanlægning/instruktører og hjælpere/renskriv. sæsonprogram
Tilmelding til forårsopvisning i Humlehøj – Sønderborg Egnen via DGI
T-shirts (indhente tilbud og lave koncept)
Lokaler (søgning af lokaler, forhandling om tider, kontakt til skole/hal
IT / Systemer
Ajourføring af adresselister på www.dgi.dk for bestyrelse og instruktører
Conventus – ajourføring af adresser & instruktørlisten
Coventus – ajourføring af gymnaster på hold samt betalinger
Tilmelding til ”Drenge og piger i natten”
Vedligeholdelse af hjemmesiden (billeder)
Arrangementer
Danseaften
Forårsopvisning i Ulkebøl Hallen
Idrætsmærketræning
Juletræsfest
Opstartsarrangement m/ instruktørpleje
UngOpvisning i Ulkebøl Hallen
Handicapgymnastik