Bestyrelsens arbejdsopgaver:

Opgaver Sæsonen 2017 / 2018 Ansvarlig
Ansøgning fonde Adm & formand
Bestyrelses- og instruktørmøder (mødeindkaldelser, lokaler, kaffe, m.m.) Adm og Lone K.
Børneattester Adm
Dragter Dorthe og instruktører
Fotograf Jørgen Terp
Info mails til instruktører og gymnaster Admin og formand
Instruktørtasker, dragter til nye instruktører & hjælpere Lone A
Kontakt udadtil (SGS, DGI, Vidar etc.) Lone K
Kurser & Vejledning Helle
Lokaler (søgning af lokaler, forhandling om tildelte tider, kontakt til skole/hal ) Helle
Nøgler Dorthe
PR materiale Conni
Redskabs (store/små), herunder samarbejde med Ulkebøl Skole Helle / Brian
Referater Admin
Regnskab Natascha
Sponsorgaver til julearrangement Alle
Sæsonplanlægning/instruktører og hjælpere/renskriv. sæsonprogram Helle & Lone K
Tilmelding til forårsopvisning i Humlehøj – Sønderborg Egnen via DGI Helle
T-shirts (indhente tilbud og lave koncept) Lone A
Lokaler (søgning af lokaler, forhandling om tider, kontakt til skole/hal Helle
IT / Systemer
Ajourføring af adresselister på www.dgi.dk for bestyrelse og instruktører Admin & Helle
Conventus – ajourføring af adresser & instruktørlisten Admin
Coventus – ajourføring af gymnaster på hold samt betalinger Admin & Natascha
Tilmelding til ”Drenge og piger i natten” instruktører melder selv til
Vedligeholdelse af hjemmesiden (billeder) Conni
Arrangementer
Danseaften Lone P
Forårsopvisning i Ulkebøl Hallen Helle & Lone K & Jasmin
Idrætsmærketræning Birgitte
Juletræsfest Lone K. & Randi
Opstartsarrangement m/ instruktørpleje Lone A. & Randi
UngOpvisning i Ulkebøl Hallen Dorthe & Conni
Handicapgymnastik Katrine Hansen og Helle