Bestyrelsen

Bestyrelsen i Ulkebøl Gymnastik består af følgende personer:

 

 

Formand Lone Petersen
Krog-Meyers Vej 18
6400 Sønderborg
lonetvilling@bbsyd.dk
LoneKPetersen
Næstmand Helle Andersen
vwpax@hotmail.com
HelleAndersen
Kasserer Natascha Christiansen
natascha02081989@gmail.com
Sekretær

 

Bettina Bolding
ulkebol.ug@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Conni Villadsen
villadsen6566@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Randi Langelund Kock
langelund@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Lone Andersen
loneandersen1976@gmail.com
LoneAndersen
Bestyrelsesmedlem Mathilde Ringholm
mringholm85@gmail.com