Generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.00 i Ulkebølhallens cafeteria

Vil du være med til at forme foreningen i fremtiden – så hører vi gerne fra dig.

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Revisorer
6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Lone Petersen i hænde senest d. 21. marts (8 dage før generalforsamlingen).