Post #1520

Nyheder

25. marts slutter vi sæsonen af med Forårsopvisningen.

Vi afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 29. marts kl. 19.00 i Ulkebøl Hallens Cafeteria. Vi har nu åbnet op for muligheden for at være bestyrelsesmedlem for ét år ad gangen, da vi ved, at det er nemmere for mange at kunne se ét år ud i fremtiden end to.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
 Vi har brug for en revidering af nogle af paragrafferne i vores vedtægter. De foreslåede ændringer kan rekvireres hos sonja.duch@vaaben.net
Evt. andre indkomne forslag
5. Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Revisorer
6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Lone Petersen i hænde senest d. 21. marts (8 dage før generalforsamlingen).

UngOpvisning 2017

Så er der kommet billeder fra den festlige aften - se dem her

Byfesten i Sønderborg

Igen i år deltager vi i byfestarrangementet i Sønderborg fra d. 25.-28. maj 2017 og overskuddet herfra går til bl.a. uddannelse af instruktører og arrangementer for instruktører og hjælpere.

Vi har brug for personer til barvagter, legeaktiviteter, oprydning om søndagen mm.  Hvis du kunne tænke dig at hjælpe til nogle timer, må du gerne kontakte formand Lone K. Petersen på
tlf.: 2273 3612 eller mail lonetvilling@bbsyd.dk.

Se hvilke vagter vi mangler at få besat her: Vagtplan

Vi har brug for et par stærke personer som pladsmænd (M/K) i løbet af perioden 24.-29. maj. Timerne ligger fortrinsvist d. 24.-25. maj. Er hænderne skruet rigtigt på og er du ikke bange for at tage fat så kan vi bruge lige netop dig.

Hvis du har truckcertifikat vil det bestemt være et plus. Arbejdet er frivilligt.

Spørgsmål  vedr. pladsmand M/K rettes til Preben Østergaard Nielsen på tlf. 4078 4273

KOMMENDE BEGIVENHEDE

Fritidspas

Ikke alle forældre har ressourcer til at hjælpe deres barn/børn til en aktiv fritid sammen med andre børn på boldbanen eller i en forening. Derfor tilbyder Sønderborg Kommune støtte til en glad og aktiv fritid for de 6 til 16-årige.

Se mere på Sønderborg Kommunes hjemmeside

I folderen her kan du læse mere om ordningen